Læringsforløb

Undervisningsmateriale fra Rigsarkivet

Få mulighed for at arbejde online med kilder direkte fra Rigsarkivet.

Beskrivelse

I ”Årgang 0” er der samlet kildemateriale om syv mere eller mindre almindelige (og virkelige børn), der alle er født i år 1900. De syv børn er udvalgt, så deres sociale baggrund og geografiske placering giver en rimelig spredning. Elevernes opgave er på baggrund af kildematerialet og de tilhørende arbejdsspørgsmål at skrive de syv børns historie og sætte deres liv ind i den lidt større samfundsmæssige kontekst. Materialet indeholder desuden korte tematekster og tekster om de forskellige kildetyper.

Interaktive tidslinjer:

Tidslinjerne er baseret på kilder, og der er udarbejdet arbejdsspørgsmål til hver kilde. Alle kilder findes både i en original udgave og en læsevenlig udgave. Rigsarkivet udarbejder løbende flere tidslinjer.

Der følger lærervejledning til både ”Årgang 0” og tidslinjerne.

Fag

Historie i 8. og 9. klasse.

Fælles forenklede mål

Kompetenceområder: Kildearbejde: Eleven kan udarbejde forslag på historiske problemstillinger med afsæt i udvalgte kilder.

Eleven kan målrettet læse historiske kilder og sprogligt nuanceret udtrykke sig mundtligt og skriftligt om historiske problemstillinger.

Historiebrug: Eleven kan udlede forklaringer på historiske forhold og forløb ud fra historiske scenarier.

Kronologi og sammenhæng: Eleven kan sætte begivenheders forudsætninger, forløb og følger i kronologisk rækkefølge.

Links og downloads

Find materialet her

Praktiske informationer

Det er muligt at tilmelde sig Rigsarkivets nyhedsbrev: Nyt til undervisere hvis man gerne vil opdateres, når der sker noget nyt. Tilmeld dig nyhedsbrevet her

Folkene bag

Om os

Materiale

Presse

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 2037 2460

> Skriv til os