Undervisningsmaterialer

Spillet om Grevens Fejde

Bønder, tømrer, jyske knejte, nu skal vi sejre i grevens fejde.

Beskrivelse

Grevens Fejde er en fantastiske historie. Fuld af lumske konger, grådige biskopper, fromme præster, brutale landsknægte og modige oprørere. Det er også historien om, hvordan Danmark for 500 år siden fik en ny slags kirke - en luthersk i stedet for en katolsk.

Spillet sætter fokus på begivenhederne omkring den danske reformation, som er et uomgængeligt emne i både historie og kristendomskundskab.

Fag

Kristendomskundskab og historie. (Dansk kan med fordel inddrages som et forløb i faglig læsning)

Hvem

6. klasse

Fælles forenklede mål

Kristendomskundskab:

Kompetencemål: Eleven kan forklare, hvad kristendom er, og gengive hovedtræk i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark.

Færdighedsmål: Eleven kan gengive centrale begivenheder i kristendommens historie, med særlig vægt på danske forhold.

Vidensmål: Eleven har viden om centrale begivenheder i kristendommens historie, med særlig vægt på danske forhold.

Historie:

Vidensmål: Eleven har viden om væsentlige træk ved historiske perioder.

Færdighedsmål: Eleven kan identificere brud og kontinuitet i historien. Eleven kan formulere enkle historiske problemstillinger.

Varighed

Selve spillet kan afvikles på en skoledag – eller på tre moduler. Hertil kommer forberedelse og efterbehandling. Se forslag i lærervejledningen.

Pris

Gratis – Materialet er udarbejdet af KK44 – Den folkekirkelige skoletjeneste i Silkeborg.

Links og downloads

Spillet og materialer findes her

Folkene bag

Om os

Materiale

Presse

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 2163 1962

> Skriv til os