Undervisningsmaterialer

Skole-kirke-Syd

Beskrivelse

Folkekirkens skoletjenester i Aabenraa og Sønderborg er blevet sammenlagt til én skoletjeneste.

Formål:

  • udvikle og tilbyde undervisningstilbud til folke-, fri- og efterskoler samt tyske skoler i Aabenraa og Sønderborg Kommuner samt lejlighedsvis at tilbyde kurser for lærere og præster.
  • udbygge samarbejdet mellem skole og kirke på alle områder, hvor der er en fællesnævner mellem skolen og kirken.
  • arbejde med kulturformidlende formål og sigte, hvor alle tilbud er ikke-forkyndende og hvor samarbejdet sker på skolens præmisser og er målrettet alle elever uanset kulturel og religiøs baggrund.
  • at sikre at alle tilbud opfylder de, til enhver tid, gældende formål og fagmål for folkeskolen.
  • sigte mod et bredt samarbejde, hvor almindelige skolefag kan indgå i de enkelte projekter sammen med kristendoms-/religionsfaget og dermed bidrage med forskellige vinkler på- og tydninger af de grundlæggende tilværelsesspørgsmål, der tematiseres i undervisningsforløbene.

Hvor

Find informationer om tilbuddene her.

Kontaktinfo

Pædagogisk konsulent Bente Iwang: mail: bei@km.dk, mobil: 20 48 69 31

 

 

 

 

 

Folkene bag

Om os

Materiale

Presse

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 2037 2460

> Skriv til os