Aktører

Salmesangsprojekt 2019

Hvor regnbuen ender

Beskrivelse

I salmesangsprojektet 2018/19 er temaet længsel.

Forfatteren til Narnia-bøgerne – C.S. Lewis – skriver i sin selvbiografiske bog ’Joy’ om en længsel, der for ham at se findes i ethvert menneske, og som ingen jordisk genstand eller oplevelse nogensinde vil kunne tilfredsstille. Lewis tyder denne længsel religiøst og mener, at den har evigheden – Gud – både som sit ophav og som sit mål. Han kan ikke sige helt præcist, hvad den retter sig imod, men føler det mere som en form for tomhed, han længes efter at få udfyldt.

Begrebet længsel forekommer kun sjældent i det Ny Testamente, men det, som begrebet dækker, fylder en del, og derfor er det også et tema i mange af salmerne i Den Danske Salmebog. Længsel kan ses som noget almenmenneskeligt, der har at gøre med ønsker og håb for fremtiden men som også kan rette sig bagud mod noget fortidigt, f.eks. mod en tryghed, som man længes efter at genfinde. På den måde kan længslen også blive en grundlæggende drivkraft i menneskers livsorientering. I en kristendomsfaglig ramme bliver længslen særligt forbundet med de fremtidsforventninger og det håb, der knytter sig til menneskets gudsforhold. Det ses bl.a. i salmer, billeder, litteratur og naturligvis især i de tanker, der er formuleret i de bibelske tekster. 

I dette salmesangsprojekt er det denne længsel, der er det gennemgående tema, og salmerne i materialet er de følgende:

  • 49 Ingen er så tryg i fare
  • 123 Her kommer, Jesus, dine små
  • 498 Gud, efter dig jeg længes
  • 557 Her vil ties, her vil bies 
  • Byens tavshed (en ny salme af Janne Mark)

 

De tilmeldte klasser får adgang til lærervejledning, salmer og elevopgaver online.

Fag

Musik og kristendomskundskab

Hvem

5. klasser

Fælles forenklede mål

Materialet tager udgangspunkt i følgende mål for Kristendomskundskab efter 6. klassetrin:

Livsfilosofi og etik: Eleven kan i skrift og tale udtrykke sig nuanceret om grundlæggende tilværelsesspørgsmål i relation til den religiøse dimensions betydning.

Bibelske fortællinger: Eleven kan genkende temaer fra centrale bibelske fortællinger i kulturelle udtryk.

Kristendommen: Eleven kan redegøre for betydninger af centrale symboler, ritualer, musik og salmer.

Hvornår

Salmesangsprojektet er et forløb i 3 faser:

Fase 1: Forberedelse på skolen: Hvor salmerne læres, og der arbejdes med de tilhørende opgaver.

Fase 2: Evt. besøg i den lokale kirke: (Skole-kirke medarbejderen kan hjælpe med at formidle en kontakt)

Fase 3: Salmesangsfinalen onsdag den 13. marts kl. 10:30 i Sct. Marie Kirke i Sønderborg.

Transport

Skolen sørger selv for transport til Salmesangsfinalen den 13. marts.

Kontaktinfo

 Malene Samsø Nielsen, mnnl@sonderborg.dk tlf. 21 63 19 62

Links og downloads

Ved tilmelding får man adgang til lærervejledning, salmer og elevopgaver online.

Praktiske informationer

Tilmelding senest den 1. december.


Tilmeld dig her


13.03.2019 kl. 10:30 Pladser: 121

Se allerede tilmeldte

Skole Kontaktperson
Ahlmann skolen Flemming Kirk
Broager Anne Dorte Bentsen
Dybøl Skolen Anna-Marie Pedersen
Humlehøj-Skolen Birgit Albers
Oksbøl Friskole Inger Tybjerg

Folkene bag

Om os

Materiale

Presse

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 2163 1962

> Skriv til os