Aktører

Salmesangsprojekt 2018

Beskrivelse

Årets tema for salmesangsprojektet er ”Lys”.

’Lys’ optræder flere steder i det bibelske billedsprog og derfor også i mange af de salmer, der findes i Den Danske Salmebog. I dette års salmesangsmateriale sættes der fokus på lysets betydning og på baggrunden for at anvende lys som billede for en beskrivelse af både religiøse og almenmenneskelige forhold.

Materialet er ikke- forkyndende, men kulturoplysende og beskæftiger sig med: kunst og salmer og salmedigtere i forbindelse med temaet ”Lys” .

Gennem materialet får eleverne kendskab til de ovennævnte temaer og arbejder med flg.: billede- og farvefortolkning og ”fang lyset!”.

Salmerne i årets salmesangsprojekt er:

  • Den signede dag med fryd vi ser
  • Lysets engel går med glans             
  • Se, nu stiger solen af havets skød     
  • Det var ikke en nat som de andre
  • Du, som har tændt millioner af stjerner

De tilmeldte klasser får adgang til lærervejledning, salmer og elevopgaver online.

Fag

Musik og kristendomskundskab

Hvem

5. klasser

Fælles forenklede mål

Materialet tager udgangspunkt i følgende mål for Kristendomskundskab efter 6. klassetrin:

Livsfilosofi og etik: Eleven kan i skrift og tale udtrykke sig nuanceret om grundlæggende tilværelsesspørgsmål i relation til den religiøse dimensions betydning.

Bibelske fortællinger: Eleven kan genkende temaer fra centrale bibelske fortællinger i kulturelle udtryk.

Kristendommen: Eleven kan redegøre for betydninger af centrale symboler, ritualer, musik og salmer.

Hvornår

Salmesangsprojektet er et forløb i 3 faser:

Fase 1: Forberedelse på skolen: Hvor salmerne læres, og der arbejdes med de tilhørende opgaver.

Fase 2: Evt. besøg i den lokale kirke: (Skole-kirke medarbejderen kan evt. hjælpe med at formidle en kontakt)

Fase 3: Salmesangsfinalen onsdag den 14. marts kl. 10:30 i Christianskirken i Sønderborg.

Transport

Skolen sørger selv for transport til Salmesangsfinalen den 14. marts.

Kontaktinfo

 Malene Samsø Nielsen, mnnl@sonderborg.dk tlf. 21 63 19 62

Links og downloads

Ved tilmelding får man adgang til lærervejledning, salmer og elevopgaver online.

Praktiske informationer

Tilmelding senest den 1. december.


Tilmeld dig her


14.03.2018 kl. 10:30 Pladser: 21

Se allerede tilmeldte

Skole Kontaktperson
Ahlmann Skolen Mette Carstens
Ahlmann Skolen (1) Mette Carstens
Fryndesholm Skole Klaus Nielsen
Gråsten Skole Lene Samuelsen
kløverskolen Kirsten Danielsen
Midtals Friskole Mali Wernay
Nybøl skole Birthe Theisen
Ulkebøl Charlotte Ring

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 2790 4539

> Skriv til os