Undervisningsmaterialer

Religionsfrihed

Materiale om religionsfrihed udarbejdet af folkekirkens skoletjeneste kgs. lyngby-Rudersdal

Beskrivelse

Religionsfrihedsbegrebet bliver forklaret historisk ud fra Europas historie med vægtlægning på de forandringer, som kom med oplysningstiden og førte til begrebet menneskerettigheder. Den samfundsaktuelle forståelse af religionsfrihedsbegrebet tager udgangspunkt i erklæringen om menneskerettighederne fra 1948 og de øvrige dokumenter, som definerer religionsfriheden. Materialet indeholder en oversigt over verdens væsentligste religioner, deres karakteristika og de krænkelser, som medlemmer af den enkelte religion i nutiden er udsat for. Endvidere søger projektet at skærpe elevernes dømmekraft gennem en kritisk tilgang til mediernes nyhedsformidling.

Den enkelte elev skal i en mindre gruppe afdække og undersøge en konkret krænkelse af religionsfriheden med det afsluttende mål at søge at vurdere og foreslå en mulig løsning.

Ud over formidlingen af faglig viden og forståelse, såvel historisk, samfundsfagligt og religionsfagligt, er det projektets formål at bidrage til at opfylde et af folkeskolelovens dannelsesmæssige formål, at ”forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre … præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.”

Projektet er således også et dannelses- og integrationsprojekt.

Fag

Undervisningsprojektet Religionsfrihed er et tværfagligt projekt for fagene historie, religion og samfundsfag.

Hvem

Det henvender sig til 8. - 10. klasse.

Fælles forenklede mål

Se færdigheds og vidensmål på folkekirkens skoletjeneste kgs. lyngby-Rudersdals hjemmeside her.

Varighed

Timeforbrug for projektet

  • Historie: 4 lekt. (2 til fællesundervisning + 2 til gruppearbejde)
  • Samfundsfag: 8 lekti. (2 til fællesundervisning + 2 til film + 4 til gruppearbejde)
  • Kristendomskundskab: 4 lekt. (3 til fællesundervisning + 1 til filmopfølgning)
  • 16 lektioner i alt.

Links og downloads

På folkekirkens skoletjeneste kgs. lyngby-Rudersdals hjemmeside findes materialet til forløbet. Her er elevhæfter, elevopgaver, lærervejledning. Klik her.

Folkene bag

Om os

Materiale

Presse

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 2163 1962

> Skriv til os