Aktører

Politiker for en dag

Folketingets interaktive besøgscenter for 8. og 9. klasse

Beskrivelse

Politiker for en Dag er et interaktivt rollespil for 8. og 9. klasser, hvor eleverne tildeles hver en rolle som medlemmer af Folketinget og som medlemmer af et parti. Spillet varer ca. tre timer og foregår i et 300 m2 stort lokale i kælderen på Christiansborg.

I løbet af spillet arbejder eleverne med lov- og beslutningsforslag og skal sætte sig ind i, hvad det betyder for dem selv og for andre mennesker, hvis forslagene bliver vedtaget.

De bliver mødt af argumenter for og imod forslagene, og de skal finde frem til, hvad de selv mener. Det er deres mening, der tæller, og som kan få afgørende indflydelse på resten af samfundet – uanset om deres lovforslag bliver vedtaget eller forkastet.

Før og efter spillet Spillet i Folketinget betragtes som en del af et undervisningsforløb med forberedelse og efterbehandling i klassen. Der er både lærervejledning og før- og eftermateriale der kan anvendes.

Fag

Samfundsfag

Fælles forenklede mål

Kompetenceområde: Politik

Kompetencemål: Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger.

Færdighedsmål:

Eleven kan identificere demokratisformer og andre styreformer.

Eleven kan diskutere demokratiopfattelser og egne muligheder for deltagelse i demokratiet.

Eleven kan redegøre for politiske beslutningsprocesser i Danmark og forholdet mellem stat, region og kommune.

Eleven kan diskutere sammenhænge mellem demokrati og retsstat (fx rettigheder og pligter for borgere i Danmark, borgernes retssikkerhed i et demokrati og menneskerettigheder mv.)

Vidensmål:

Eleven har viden om demokrati og andre styreformer.

Eleven har viden om demokratiopfattelser.

Eleven har viden om det politiske system og beslutningsprocesser i Danmark.

Eleven har viden om demokrati og retsstat, fx grundloven

Hvor mange

Mindst 16 og højst 28 deltagende elever. Hvis klassen møder med færre end 16 elever, kan spillet ikke gennemføres.

Varighed

Selve spillet varer ca. 3 timer. Inden spillet bliver eleverne taget med på en ca. 30 minutters omvisning i Folketinget, hvor de bl.a. ser grundlovene og Folketingssalen (når der ikke er møde i salen). 

Pris

Gratis

Hvornår

Mandag-torsdag kl. 9:00, 13:00 og 16:30

Fredag kl. 9:00 og 13:00

Hvor

Christiansborg

Adresse og transport

Skolen betaler selv transport

Kontaktinfo

Et besøg i Politiker for en Dag skal bestilles i forvejen. Bestil et besøg her

Links og downloads

Lærervejledning

Forberedelse

Evaluering

Studiehæfter:

Demokrati på dansk her

Folketingets arbejde i sal og udvalg her

Forskellige film på 2-6 minutter der kan anvendes i undervisningen findes her

Mere undervisningsmateriale her

Praktiske informationer

Politiker for en Dag er et meget populært skoletilbud, man skal derfor være hurtigt ude for at få den dato man ønsker.

OBS: Der er ingen pauser i spillet, eleverne skal derfor have spist og drukket i forvejen. Dog kan deltagere i det tidlige spil kl. 9:00 indttage medbragt frokost i det tilhørende lokale - dog max 1/2 time efter spillets afslutning.

Folkene bag

Om os

Materiale

Presse

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 2037 2460

> Skriv til os