Undervisningsmaterialer

Påsken i spil - undervisningsmateriale og brætspil

Beskrivelse

Tag med på en rejse gennem påskens begivenheder

Påsken i spil er et undervisningsmateriale udarbejdet af SKIK og House of Citizenship. Her møder eleverne udvalgte personer fra Bibelen og føres igennem påskens begivenheder igennem fortællinger, aktiviteter og et brætspil.

Materialet er sammensat af korte sammenskrevne fortællinger om påskens dage fra palmesøndag til 2. påskedag. Fortællingerne kan læses af eleverne selv, eller i fællesskab på klassen.

Der er forslag til klassesamtale, tekstforståelsesspørgsmål og forskellige undervisningsaktiviteter i arbejdet med påsken, fortællingerne og personerne. Aktiviteterne kan man plukke i og sammensætte afhængig af tid, præferencer, elever og lyst.

 Brætspillet ”Påsken i spil” kan fungere som en afsluttende evaluering af forløbet, men kan også spilles som selvstændig aktivitet.

Fag

Kristendomskundskab og dansk

Hvem

2.-4. klasse

Fælles forenklede mål

Kompetencemål: Eleven kan udtrykke sig om centrale bibelske fortællinger

Færdighedsmål: Eleven kan udtrykke som om påskens begivenheder og kronologi

Vidensmål: Eleverne har kendskab til påskens begivenheder og udvalgte personer fra Bibelen.

Links og downloads

Påsken i spil - Til læreren

Påsken i spil - Påskefortælling

Påsken i spil - Bilag

Spillet kan lånes ved henvendelse til House of Citizenship, Jesper Mørk Mønsted jemn@sonderborg.dk tlf. 20372460.

Folkene bag

Om os

Materiale

Presse

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 2037 2460

> Skriv til os