Undervisningsmaterialer

Ordapotek

Poetiske leg med kristne grundbegreber

Beskrivelse

Hvordan doserer man kærlighed? Hvad er virkningen af tilgivelse?  Hvordan opbevares skyld? Og hvilke symptomer er der på tvivl?

Undervisningsmateriale om kristne grundbegreber

Der smages på ord og filosoferes over betydning af de 16 begreber, som eleverne ifølge Fælles Mål skal kunne for at vide, hvad kristendom er. Som lærer vælger man, hvilke og hvor mange begreber man vil arbejde med. 

Projektet er inspireret af digter Morten Søndergaard, der med sit værk Ordapoteket, kombinerer det danske sprogs 10 ordklasser med beskrivelsen af medicin. Eleverne arbejder i projektet ikke med ordklasser, men med grundbegreber, indlægssedler og æsker. 

Der arbejdes med filosofiske spørgsmål i hvert begreb. Der skal gøre eleverne i stand til at formulere en indlægsseddel om virkning, dosering, håndtering og bivirkninger af f.eks. frelse, kærlighed eller håb. 

Fag

Kristendomskundskab og dansk

Hvem

4.-6. klasse

Fælles forenklede mål

Kompetenceområde: : Livsfilosofi og etik

Kompetencemål: Eleven kan udtrykke sig nuanceret om den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper.

Færdighedsmål: Eleven kan i skrift og tale udtrykke sig nuanceret om grundlæggende tilværelsesspørgsmål i relation til den religiøse dimensions betydning.

Vidensmål: Eleven har viden om fagord og begreber og faglige teksters formål og struktur.

Varighed

10-12 lektioner

Pris

Gratis

Hvornår

Hele året

Hvor

Egen skole og tilbud om besøg i den lokale kirke

Kontaktinfo

Malene Samsø Nielsen, mnnl@sonderborg.dk, tlf. 21 63 19 62  

Links og downloads

Tilmelding giver adgang til undervisningsmateriale med undervisningsvejledning, baggrundsstof til læreren samt elevopgaver, ”Den smalle kat” – en alternativ katekismus om de 16 begreber fra FFM og hjemmesiden www.poetisklegmedkristendom.com.

Koder til materialet kan fås ved henvendelse til Malene.

Praktiske informationer

Skolen kontakter selv den lokale præst/kirke, eller kontakter Malene, som vil være behjælpelige med lave en aftale.

Folkene bag

Om os

Materiale

Presse

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 2163 1962

> Skriv til os