Undervisningsmaterialer

Luther på spring

Faglig bevægelse for mellemtrin og udskoling

Beskrivelse

De faglige vejledere Lars Phillipsen og Morten Strüssmann har udarbejdet disse bevægelsesaktiviteter om Luther til mellemtrin og udskoling. Eleverne skal ved at kaste ærteposer bevæge sige fra post til post og svare på spørgsmål. Spørgsmålene til mellemtrinnet tager udgangspunkt i forløb fra Clio Online i fagene historie og kristendomskundskab. Udskolingens elever finder svar på deres spørgsmål i tekster og videoer, der er indlagt i aktiviteten. Aktiviteterne kan hentes nederst på siden.

Fælles forenklede mål

Mellemtrin: Kristendomskundskab

Færdighedsmål: Eleven kan gengive centrale begivenheder i kristendommens historie med særlig vægt på danske forhold

Vidensmål: Eleven har viden om centrale begivenheder i kristendommens historie med særlig vægt på danske forhold

Færdighedsmål: Eleven kan redegøre for betydningen af centrale grundbegreber i kristendommen

Vidensmål: Eleven har viden om udlægninger af centrale grundbegreber i kristendommen

Mellemtrin: Historie

Færdighedsmål: Eleven kan identificere brud og kontinuitet i historien

Vidensmål: Eleven har viden om væsentlige træk ved historiske perioder

Færdighedsmål: Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse

Vidensmål: Eleven har viden om kanonpunkter

Udskoling: Historie

Færdighedsmål: Eleven kan sætte begivenheders fo­rudsætninger, forløb og følger i kronolo­gisk sammenhæng

Vidensmål: Eleven har viden om begivenheders forudsætninger, forløb og følger

Færdighedsmål: Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse

Vidensmål: Eleven har viden om kanonpunkter

Kontaktinfo

Jesper Mønsted: jemn@sonderborg.dk 20372460

Links og downloads

Beskrivelse samt poster og svarark kan hentes her:

Mellemtrin og udskoling.

Se video af aktiviteten her

Folkene bag

Om os

Materiale

Presse

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 2037 2460

> Skriv til os