Undervisningsmaterialer

Intolerance i Europa - før og nu

Fordomme kan udvikle sig og få alvorlige konsekvenser. Derfor søger Intolerance i Europa – før og nu at ruste skoleelever i Danmark til at bekæmpe fordomme og forskelsbehandling.

Beskrivelse

Undervisningsmateriale til grundskolen med fokus på antisemitisme og andre former for intolerance i Europa og i det danske samfund. Materialet giver lærere og elever en indgang til at beskæftige sig med, hvordan mennesker har opfattet og behandlet hinanden gennem tiden. "Intolerance i Europa – før og nu" består af tre undervisningshæfter, en ordliste og en udførlig lærervejledning.  Materialets hæfte 1 undersøger antisemi­tismens rødder og jødernes historie i Europa frem til 1945. Hæfte 2 fokuserer på tiden efter Holocaust og sætter antisemitisme i et nutidigt pers­pektiv, mens hæfte 3 vender blikket mod emner som forskellighed og fordomme, racisme og ytringsfrihed i det danske samfund i dag. 

Fag

Historie, samfundsfag, kristendomskundskab og dansk – oplagt som tværfagligt forløb og i forbindelse med projektopgaven.

Hvem

7.– 9. klasse

Links og downloads

Materialet udlånes gratis fra landets centre for undervisningsmidler (CFU) i klassesæt med 3x30 hæfter, 30 ordlister og to lærervejledninger. Materialet kan også downloades som PDF:

Hæfte 1: Antisemitisme i Europa frem til 1945 

Hæfte 2: Antisemitisme – også i dag 

Hæfte 3: Forskellige - og hvad så?

Ordliste

 

Folkene bag

Om os

Materiale

Presse

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 2037 2460

> Skriv til os