Undervisningsmaterialer

Helgi Daner

Da danerne blev kristne

Beskrivelse

Forfatteren Josefine Ottesens historiske roman Helgi Daner er inspireret af sagnet om Holger Danske. Eleverne skal med afsæt i Helgi Daners spændende fortælling arbejde med centrale temaer og begreber, der afspejler historien og menneskene i tiden omkring kristendommens indførelse i Danmark.

Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester har i samarbejde med Josefine Ottesen udarbejdet en forkortet udgave af romanen på knap 100 sider som kan lånes som klassesæt ved henvendelse til Maiko Miyamoto.

Arbejdet med bogen foregår ved at dele elevernes læsning op i otte afsnit. Efter hvert afsnit holdes et “break”, hvor der arbejdes med forskellige faglige temaer. Der arbejdes skiftevis med meddigtning ud fra en rollespilsmetode og med mere klassiske aktiviteter. Temaer fra både dansk, kristendomskundskab og historie indgår i arbejdet.

Efter arbejdet med romanen sættes der særligt fokus på kristendommens indførelse i Danmark.

Mål for undervisningen:

Overordnet skal eleverne med afsæt i fortællingen om Holger Danske, som den kommer til udtryk i Josefine Ottesens roman Helgi Daner, tilegne sig indsigt i de forskellige former for kristendom, som var på færde i årene omkring kristendommens indførelse i Danmark - fra de første munke besøgte Danmark til vi 400 år senere byggede kirker overalt i landet og drog på korstog langs Østersøens kyster.

Endvidere skal eleverne lære om og reflektere over udvalgte temaer og begreber, der afspejler historien og menneskene i tiden omkring kristendommens indførelse i Danmark. Hvorfor og hvordan kom kristendommen til Danmark og hvilken betydning fik den for de mennesker, der boede her?

Fag

Dansk, historie og kristendomskundskab

Hvem

5. og 6. klasse

Fælles forenklede mål

Eleverne vil overvejende arbejde inden for Kompetenceområdet Kristendom. Færdigheds- og vidensmål: Kristendommens historie

  • Eleven kan gengive centrale begivenheder i kristendommens historie, med særlig vægt på danske forhold
  • Eleven har viden om centrale begivenheder i kristendommens historie, med særlig vægt på danske forhold
  • Læringsmål:
  • Eleven tilegner sig indsigt i de forskellige former for kristendom, som var på færde i årene omkring kristendommens indførelse i Danmark.
  • Eleven kan reflektere over udvalgte temaer og begreber, der afspejler historien og menneskene i tiden omkring kristendommens indførelse i Danmark.

Varighed

Omkring 15 lektioner

Pris

Gratis

Hvornår

Hele året

Kontaktinfo

Materialer fås ved henvendelse til Maiko Miyamoto maimi@km.dk

Malene Samsø Nielsen mnnl@sonderborg.dk tlf. 21 63 19 62

Folkene bag

Om os

Materiale

Presse

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 2163 1962

> Skriv til os