Aktører

Gæstelærer fra Grænseforeningen

I dag kommer hver syvende borger i Europa fra et nationalt mindretal. Det gør erfaringerne fra det dansk-tyske grænseland mere aktuelle end nogensinde.

Beskrivelse

Få besøg af en gæstelærer fra Grænseforeningen, og få en levende fortælling om grænselandet før og nu. Oplæggene kan tilpasses alle trin i folkeskolen.

Der er også mulig at få besøg af Grænseforeningens elevambassadører. Elevambassadørerne er gymnasieelever fra det danske mindretal i Sydslesvig. De har mange forskellige baggrunde, men tager alle udgangspunkt i deres personlige historie. Det er en god mulighed for at komme i dialog om emner som identitet, kulturmøde, fordomme m.m.

Elevambassadørerne egner sig bedst til 8.-9. klassetrin.

Fag

Historie og Samfundsfag

Fælles forenklede mål

Historie: Efter 4. klasse: Eleven har viden om fællesskaber før og nu. Efter 6. klasse: Eleven har viden om væsentlige træk ved historiske perioder. Eleven har viden om konsekvenser af samspil mellem dansk historie og omverdenen. Efter 9. klasse: Eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt.

Samfundsfag: Eleven kan diskutere kulturs betydning for individer og grupper.

Varighed

1 – 1½ time

Pris

Gratis

Hvornår

Efter aftale

Hvor

På Skolen

Kontaktinfo

Grænseforeningen: Claus Jørn Jensen [cjj@graenseforeningen.dk] Tlf.: 21 72 13 35

Eller Jesper Mønsted, House of Citizenship, jemn@sonderborg.dk Tlf: 20 37 24 60

Links og downloads

Læs mere om elevambassadører her

Folkene bag

Om os

Materiale

Presse

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 2037 2460

> Skriv til os