Undervisningsmaterialer

EU i undervisningen - inspiration

Find inspiration til undervisningen i EU

Beskrivelse

Her samlet en række links der kan danne udgangspunkt for undervisningen i EU.

EU set med unge øjne: Et magasin udarbejdet af Europabevægelsen til elever i 8.-9. klasse. Materialet er bygget op af problemstillinger til diskussion, og de ledsages af kilder. Der medfølger en lærervejledning.

EU dilemmaspil: Journalist Ole Ryborg har udviklet fem dilemmaspil. Spillene handler om de udfordringer og dilemmaer, EU har og står over for. Alt materiale kan hentes som pdf til udprint. Der medfølger lærervejledning.

DEO undervisning: Indeholder elevside med en række temapakker med arbejdsspørgsmål og artikelsamling. Samt link-samling, der giver mulighed for at arbejde videre med emnet. På lærersiden findes film, PowerPoints, artikler, forløbsplaner og en pædagogisk værktøjskasse.

På kant med EU: Digitalt undervisningsmateriale fra Mediehuset København. Materialet tager udgangspunkt i seks film á 10 minutter, der hver omhandler et højaktuelt europæisk dilemma.

Fag

Samfundsfag

Fælles forenklede mål

EU og Danmark

Færdighedsmål: Eleven kan redegøre for samspil mellem beslutningsprocesser i EU og i Danmark.

Eleven kan diskutere aktuelle europæiske politiske problemstillinger i forhold til EU.

Vidensmål: Eleven har viden om hovedtræk i EU’s udvikling og beslutninger i EU.

Eleven har viden om politiske problemstillinger inden for EU.

Links og downloads

EU set med unge øjne, EU dilemmaspil, DEO undervisning og På kant med EU.

Folkene bag

Om os

Materiale

Presse

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 2037 2460

> Skriv til os