Nyheder

Elevernes anbefalinger til en bedre skoledag

Dette katalog er udarbejdet af Sønderborg Kommunes Fælles Elevråd og henvender sig til skoleledere og alle andre der har indflydelse på skolerne. 

Kataloget er fremstillet for at give elevernes syn på, hvad der er godt og skidt i en skoledag, og skal derved hjælpe med at skoledagen bedre. 

Det Fælles Elevråd har selv valgt hvad de ville arbejde med, hvilke punkter der skulle behandles, hvad der skulle skrives og hvordan kataloget skal distribueres. Det er 100 % deres katalog.

De har valgt følgende emner til kataloget:

  • Elevinddragelse
  • Lange skoledage
  • Niveauinddeling
  • Varieret undervisning
  • Virkelighedsnær undervisning
  • Indeklima

Hele kataloget kan læses her

Hvis I har spørgsmål eller emner I gerne vil have taget op i Det Fælles Elevråd kan I kontakte Jesper Mørk Mønsted, jemn@sonderborg.dk eller tlf. 20 37 24 60.

 

Folkene bag

Om os

Materiale

Presse

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 2037 2460

> Skriv til os