Nyheder

Det Fælles Elevråd i Sønderborg

Beskrivelse

I Sønderborg kommune har vi et Fælles Elevråd, der består af formanden og næstformanden fra kommunens 17 folkeskoler. Vi har en tradition for, at Det Fælles Elevråd forhandler og fordeler 1 mio. kr. hvert år. Det er en stor og vigtig opgave, som varetages med stort engagement. 

I skoleåret 2017/2018 videreføres det engagement og samarbejde, så eleverne fortsat oplever at få indflydelse og mulighed for at blive hørt. Mellem møderne i Det Fælles Elevråd informeres og inddrages elevrådet hjemme på egen skole, så der bliver en sammenhæng mellem de to råd.

Formålet med at have et fælles elevråd på tværs af kommunens skoler er:

-          At fremme elevernes medindflydelse og medbestemmelse

-          At varetage elevernes interesser

-          At styrke elevrådenes samarbejde mellem skolerne

-          At samarbejde om projekter af fælles interesse

-          At fungere som rådgivere og vejledere for de lokale elevråd

-          At give eleverne en stemme – ikke kun lokalt, men kommunalt

Vedtægter her, forretningsorden her

Møder

Onsdag den 27. september kl. 9:00-13:00 i mødelokale 7 på Sønderborg bibliotek. Referat her

Tirsdag den 7. november kl. 9:00-13:00 i salen på Sønderborg bibliotek. Kontaktlærerne fra skolerne deltager i mødet. Referat her

Onsdag den 17. januar kl. 9:00-13:00 i Fælleshuset Ahlmann-Skolen. Referat her

Mandag den 26. februar kl. 9:00-13:00 i Fælleshuset Ahlmann-Skolen. Retorik- og forhandlerkursus. Dagsorden her

Fredag den 20. april kl. 9:00-14:00 i Byrådssalen. ElevByrådsmøde: Forhandling af demokratimillionen. 

Læs mere om ElevByrådsmødet her.

Øvrige frivillige aktiviteter arrangeret af Danske Skoleelever:

Landskonference den 10.-12. november

Netværksdag - dato endnu ikke fastsat

Generalforsamling - dato endnu ikke fastsat

Kontaktperson

Malene Samsø Nielsen

mnnl@sonderborg.dk tlf. 21 63 19 62

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 2790 4539

> Skriv til os