Undervisningsmaterialer

Demokrati under udvikling

Forbered ungdommen på fremtidens demokrati

Beskrivelse

Undervisningsministeriet har gennem kampagnen Demokrati under udvikling udviklet materialer og aktiviteter, der understøtter arbejdet med fællesskab, demokrati og medborgerskab i den faglige undervisning. Derudover findes redskaber, der kan understøtte elevernes kritiske refleksion og kompetencer til at handle demokratisk.

Materialerne har til formål at styrke børn og unges demokratiske handlekompetencer og derigennem øge deres demokratiske selvtillid og tro på, at de kan gøre en forskel. Materialerne skal give børn og unge et større kendskab til og erfaringer med demokratisk deltagelse og indflydelse i undervisningen, på skolen og i lokalsamfundet. Initiativet fokuserer samtidig på at træne den demokratiske refleksion inden for de fem temaer:

  • Den demokratiske samtale
  • Demokratiske fællesskaber
  • Demokratiske handlekompetencer
  • Kildekritik og kritisk refleksion
  • Demokratisk deltagelse
  • Sæt dit aftryk - projektarbejde

Der er materialer til henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling. 

Links og downloads

Læs mere og find materialer her

Folkene bag

Om os

Materiale

Presse

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 2037 2460

> Skriv til os