Undervisningsmaterialer

Danmarkskanon

10 værdier for fremtidens samfund

Beskrivelse

Danmarkskanonen er en formulering af de værdier befolkningen i Danmark mener er vigtigst. Indsamlingen til Danmarkskanonen blev sat i gang af fhv. kulturminister Bertel Haarder i juni 2016. Dette mundede ud i 2425 forslag.
Forslagene kom fra mange forskellige forslagsgivere – privatpersoner, skoleklasser, politikere, organisationer osv. Seks faglige kuratorer sorterede alle forslagene i 20 overordnede samfundsværdier, som blev sendt til afstemning. Herved blev de 10 vigtigste værdier fundet.

Kulturministeriet og Undervisningsministeriet har udarbejdet et undervisningsmateriale, der giver elever mulighed for at diskutere disse værdier. Materialet består af ti korte videofilm, en web app hvor man kan sammensætte sin egen Danmarkskanon og et lærermateriale, som inspirerer til yderligere udforskning af værdierne.

Fag

Samfundsfag

Fælles forenklede mål

Sociale og kulturelle forhold:

Færdighedsmål: Eleven kan diskutere kulturs betydning for individer og grupper

Vidensmål: Eleven har viden om kultur og kulturbegreber

Politik:

Færdighedsmål: Eleven kan diskutere sammenhænge mellem demokrati og retsstat (fx rettigheder og pligter for borgere i Danmark, borgernes retssikkerhed i et demokrati og menneskerettigheder mv.)

Vidensmål: Eleven har viden om demokrati og retsstat, fx grundloven

Links og downloads

Materiale findes på https://www.danmarkskanon.dk/

Folkene bag

Om os

Materiale

Presse

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 2037 2460

> Skriv til os