Om os

House of Citizenship er den del af VidensBy Sønderborg som har til formål at understøtte arbejdet med medborgerskab, kristendomskundskab, historie, samfundsfag og elevrådene. I et samfund der i stadig stigende grad kan betegnes som multikulturelt, er det vigtigt, at alle elever stifter bekendtskab med de værdier og forudsætninger der præger det danske samfund. Dette for at eleverne forberedes til, på solidt grundlag, at deltage og tage medansvar i samfundet. Eleverne skal klædes på til at blive aktive medborger – lokalt, nationalt og globalt.

House of Citizenship henvender sig primært til elever og lærere i folkeskolen og til børn og pædagoger i dagtilbuddene børnehaver og SFO’er.

House of Citizenship fungerer som videnscenter, ressourcecenter og vejledningscenter:

 

 

Folkene bag

Om os

Materiale

Presse

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 2037 2460

> Skriv til os